Cách tính BHYT, BHXH theo mức lương cơ sở mới từ 1-7-2018

Infographic

Cách tính BHYT, BHXH theo mức lương cơ sở mới từ 1-7-2018

Mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được điều chỉnh từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng (tăng 90.000 đồng/tháng) kể từ ngày 1-7-2018. Theo đó, cách tính BHYT, BHXH sẽ thay đổi như sau.
BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM