Các cáo buộc vi phạm khiến ông Trần Bắc Hà bị xem xét kỷ luật

Infographic

Các cáo buộc vi phạm khiến ông Trần Bắc Hà bị xem xét kỷ luật

Ngoài ký tờ trình cho vay gián tiếp gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng, ông Trần Bắc Hà còn bị kết luận áp đặt trong chỉ đạo điều hành tại Ngân hàng BIDV.
BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM