Bức tranh kinh tế xã hội năm 2018

Infographic

Bức tranh kinh tế xã hội năm 2018

Theo ước tính của Chính phủ, tất cả chỉ tiêu được Quốc hội giao trong năm 2018 đều hoàn thành, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch.


- VNEXPRESS

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM