Bố trí 7.000 tỉ đồng cho 4 dự án đường sắt cấp bách

Infographic

Bố trí 7.000 tỉ đồng cho 4 dự án đường sắt cấp bách

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa đồng ý bố trí 7.000 tỉ đồng để cải tạo, nâng cấp 4 công trình thiết yếu tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020.
BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM