Bộ Công an tinh gọn bộ máy, giảm 1.900 đơn vị như thế nào?

Infographic

Bộ Công an tinh gọn bộ máy, giảm 1.900 đơn vị như thế nào?

Bộ Công an không còn sáu tổng cục, giảm 60 cục cùng 300 đầu mối cấp bộ cùng 1.500 đơn vị tại địa phương.
BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM