Bình quân tiền lương hưu trợ cấp 1 lần tính thế nào?

Infographic

Bình quân tiền lương hưu trợ cấp 1 lần tính thế nào?

Theo Điều 62 Luật BHXH năm 2014, bình quân tiền lương trợ cấp một lần khi về hưu được tính như sau:

Bản tin liên quan

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM