8 mốc thời gian quan trọng của Đại hội Đảng các cấp năm 2020

Infographic

8 mốc thời gian quan trọng của Đại hội Đảng các cấp năm 2020

Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị quy định rõ tám mốc thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp như sau.

Bản tin liên quan
THÙY TRANG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM