1.000 ngày đầu đời: Giai đoạn 'vàng' cho trẻ phát triển

Infographic

1.000 ngày đầu đời: Giai đoạn 'vàng' cho trẻ phát triển

Dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời (từ giai đoạn mang thai đến ngày trẻ sinh nhật hai tuổi) không chỉ tác động đến sức khỏe hiện tại mà còn tác động sâu sắc đến sức khỏe lâu dài và tương lai của trẻ nhỏ.
BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM