Tuyên truyền di sản văn hóa chưa sâu

Văn hóa
(PL)- Trong buổi làm việc với Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia ngày 11-12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa của những di tích, di sản của quốc gia thời gian qua làm chưa đủ sâu.

Phó Thủ tướng đề nghị cần tăng cường tuyên truyền để những người dân bình thường cũng thấy được giá trị của những di tích, di sản. Từ đó mỗi người thấy được trách nhiệm trong việc bảo vệ, gìn giữ các di sản văn hóa.

Theo GS-TS Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia, trong nhiệm kỳ 2010-2014, hội đồng đã thẩm định 52 hồ sơ công nhận di tích quốc gia đặc biệt; 79 hiện vật, nhóm hiện vật là bảo vật quốc gia; sáu di tích đề nghị UNESCO ghi danh là di sản văn hóa thế giới.

TX

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM