Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn sẽ tiếp tục được tổ chức

Văn hóa

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn sẽ tiếp tục được tổ chức

(PLO)- Bộ VH-TT&DL vừa có quyết định Phê duyệt Kế hoạch tăng cường công tác quản lý, tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn và các lễ hội, hội chọi trâu.

Bản tin liên quan

Theo đó, mục đích của kế hoạch này nhằm đảm bảo việc tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn và các lễ hội, hội chọi trâu đúng với truyền thống, ý nghĩa của lễ hội, đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh lành mạnh trong nhân dân, hướng tới việc bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, tạo những hình ảnh đẹp của văn hóa truyền thống Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý và chấn chỉnh công tác chọi trâu Đồ Sơn và các lễ hội, hội chọi trâu. Tích cực phối hợp với các ban, bộ, ngành trong việc quản lý và tổ chức lễ hội; định hướng tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa giáo dục của lễ hội; vận động, thuyết phục nhân dân thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội.


Chủ trâu bị "ông trâu" húc tại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn vừa qua 

Kế hoạch cũng yêu cầu rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật; quy trình thực hành Di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn. Đề xuất xây dựng văn bản quản lý, chỉ đạo để phù hợp với tình hình thực tế.

Kiểm soát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ đã được cam kết tại Hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nếu di sản văn hóa phi vật thể đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không còn đáp ứng được các tiêu chuẩn, quy định của Luật Di sản văn hóa thì bộ trưởng Bộ VH-TT&DL sẽ xem xét đưa di sản ra khỏi Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Thực hiện các hình thức tổ chức phù hợp trong Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của di sản văn hóa, trọng tâm là nội dung tổ chức các nghi lễ truyền thống tại địa phương đảm bảo tính trang trọng, đúng với giá trị của di sản.

Trước đó vào ngày 1-7 (tức ngày 8-6 âm lịch), tại vòng loại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017. Tại kháp đấu 14 đã xảy ra sự cố nghiêm trọng khi “ông trâu” dự thi bất ngờ quay ngược lại húc trọng thương chủ trâu. Không lâu sau đó chủ trâu được xác định đã qua đời tại bệnh viện. Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017 đã phải tạm dừng.

VIẾT THỊNH

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM