Hơn 700 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú

Văn hóa
(PL)- Đại diện Bộ VH-TT&DL vừa cho biết Bộ đã nhận được 736 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Các hồ sơ trên do 56 hội đồng cấp tỉnh gửi về hội đồng chuyên ngành cấp Bộ.

 

Việc xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ nhất - năm 2015 nhằm tôn vinh những cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. Bộ VH-TT&DL cũng đăng tải danh sách 736 hồ sơ được hội đồng cấp tỉnh đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú để lấy ý kiến nhân dân tại địa chỉ http://bvhttdl.gov.vn.

V.THỊNH

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM