Cấm đưa lên mạng ảnh người đẹp, người mẫu vi phạm thuần phong mỹ tục

Văn hóa
(PL)- “Tổ chức, cá nhân tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu không được phổ biến, lưu hành hình ảnh cá nhân và thực hiện các hành vi trái với giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam trên mạng viễn thông”.

Đây là một nội dung của Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành.

Nghị định mới bổ sung trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu. Cụ thể, các tổ chức, cá nhân này phải biên tập các tiết mục biểu diễn phù hợp với lứa tuổi, giới tính khi tổ chức cho trẻ em biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang và phải được sự đồng ý của người giám hộ; không công bố, sử dụng danh hiệu đạt được tại các cuộc thi người đẹp, người mẫu do tham dự trái phép mà có. Đối với người biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu phải có trách nhiệm giữ gìn đạo đức, hình ảnh và danh hiệu của người đạt giải phù hợp với giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam...


V.THỊNH

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM