Yên Bái thí điểm hợp nhất 3 văn phòng cấp tỉnh từ năm 2019

Thời sự
(PL)- Tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII diễn ra từ ngày 6 đến 8-12, các đại biểu (ĐB) đã thông qua nghị quyết về đề án thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội (QH), Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh từ ngày 1-1 đến hết 31-12-2019, theo TTXVN

Sau khi hợp nhất, tên gọi là Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Yên Bái.

Về cơ cấu tổ chức, biên chế và tinh giản biên chế, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh có lãnh đạo văn phòng và 12 đơn vị trực thuộc. Tỉnh Yên Bái cũng xây dựng lộ trình để từ năm 2019 đến 2021 tinh giản 33 biên chế hành chính, sự nghiệp.

Việc thực hiện thí điểm hợp nhất ba văn phòng tại tỉnh Yên Bái thành một văn phòng tham mưu, giúp việc chung nhằm tinh gọn đầu mối, khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ...

PV

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM