Xứng đáng là nơi ‘gác cửa’ pháp lý an toàn

Thời sự

Xứng đáng là nơi ‘gác cửa’ pháp lý an toàn

(PL)- Ngày 27-3, Sở Tư pháp TP.HCM kỷ niệm 34 năm ngày thành lập.

Bản tin liên quan

Trong suốt 34 năm qua, Sở Tư pháp luôn thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp UBND TP.HCM trong công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; công chứng, chứng thực; hộ tịch; quốc tịch; trợ giúp pháp lý; giám định tư pháp; thừa phát lại; hòa giải ở cơ sở; bán đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; thi hành án dân sự…

Trong công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, riêng trong năm 2015 Sở đã tham mưu cho UBND TP ban hành và thực hiện chương trình lập quy đạt 93,6% kế hoạch. Sở đã tư vấn pháp lý 165 vụ việc theo chỉ đạo của UBND TP và đề nghị của các cơ quan (chủ yếu liên quan đến chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, cưỡng chế thu hồi đất và lĩnh vực đầu tư).


Người dân làm thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp TP.HCM. Ảnh: HTD

Sở Tư pháp đã tham mưu UBND TP triển khai đề án thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn. Sở cũng đề xuất TP thí điểm chế định thừa phát lại, đến nay đã chính thức được công nhận.

Về kiểm soát thủ tục hành chính, Sở đã triển khai thực hiện tốt thỏa thuận phối hợp xác minh thông tin theo giải pháp “kiềng ba chân”. Mục đích nhằm đẩy nhanh tiến độ tra cứu, xác minh hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với công dân qua nhiều nơi cư trú, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài cư trú tại TP.HCM, đưa kết quả hồ sơ lý lịch tư pháp trễ hẹn dưới 3%.

Công tác kiến nghị các chính sách liên quan đến công chứng, hộ tịch cũng là một nhiệm vụ trọng tâm của Sở Tư pháp. Năm 2016, Sở đã có kế hoạch tham mưu cho UBND TP triển khai Luật Hộ tịch, triển khai công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp theo tuyến, hoàn chỉnh bổ sung quy chế hành nghề luật sư. Sở sẽ tăng cường hơn nữa việc xử lý theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, đổi mới công tác trợ giúp pháp lý, liên thông giữa công chứng với văn phòng đăng ký đất đai và cơ quan thuế nhằm giảm bớt thủ tục hành chính cho người dân...

Trong giai đoạn 2011-2015, Sở Tư pháp TP đã tham gia thẩm định, góp ý hơn 1.300 dự thảo văn bản các loại, tư vấn 703 vụ việc. Hầu hết văn bản quy phạm pháp luật của TP đều được Sở Tư pháp thẩm định trước khi ký ban hành. Nhiều năm qua, công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, quốc tịch, công tác nuôi con nuôi, chứng thực, lý lịch tư pháp… đều đạt kết quả tốt.

THANH TÙNG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM