Xử lý nghiêm cán bộ vi phạm trong tổ chức lễ hội

Thời sự
(PL)- Ngày 5-2, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã ký ban hành Chỉ thị số 41-CT/TW về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Theo chỉ thị, hoạt động lễ hội diễn ra phong phú và đa dạng. Tuy nhiên, các loại hình lễ hội được tổ chức với tần suất cao, mật độ dày; thiếu tính sáng tạo, gây quá tải ở một số điểm di tích, khu danh thắng. Nguyên nhân là do cấp ủy, chính quyền một số địa phương, cơ sở còn buông lỏng, thiếu sâu sát, yếu kém trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Ban Bí thư yêu cầu cán bộ, đảng viên phải gương mẫu chấp hành các quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; phê bình và xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên vi phạm. Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp trung ương, không tham dự lễ hội với danh nghĩa tổ chức, cơ quan, đơn vị nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

TX (Theo TTXVN)

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM