Xây dựng bảng giá đất năm 2015

Thời sự
(PL)- Sở TN&MT TP.HCM vừa có văn bản gửi Ban chỉ đạo Xây dựng bảng giá đất 24 quận/huyện về việc xây dựng bảng giá đất các loại trên địa bàn TP năm 2015.

Theo đó, bảng giá đất ở vẫn được xây dựng theo tuyến đường, đoạn đường nhưng phải đầy đủ, cân đối hợp lý giá đất các tuyến đường, đoạn đường theo khung giá đất được Chính phủ quy định.

Trong công văn, Sở TN&MT nhận thấy bảng giá đất năm 2014 còn tồn tại nhiều bất hợp lý, gây khó khăn cho việc quản lý giá đất và nhầm lẫn trong quá trình áp dụng bảng giá đất. Do đó sở này đề nghị các địa phương chỉnh sửa cho phù hợp. Chẳng hạn, nhiều năm qua TP đã hoàn thiện nhiều cầu vượt nhưng trong bảng giá đất ở 2014 vẫn ghi là vòng xoay…

VIỆT HOA

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM