‘Việc gì có hại cho dân, cho nước phải cương quyết tránh’

Thời sự

‘Việc gì có hại cho dân, cho nước phải cương quyết tránh’

(PL)- “Mỗi cán bộ, đảng viên trong từng suy nghĩ, hành động đều phải đặt mình vào vị trí là “công bộc”, là “đầy tớ” của nhân dân” - ông Trần Quốc Vượng.

Bản tin liên quan

Ngày 16-5, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá các ngành, địa phương trên cả nước đã có nhiều cố gắng, sáng tạo, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Tuy nhiên, ông Vượng cũng cho hay không ít cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn tình trạng lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05. Vẫn còn tình trạng hình thức, chiếu lệ, thiếu kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện. Đặc biệt, ở nhiều nơi tinh thần tự phê bình, phê bình vẫn còn yếu.

Để khắc phục những hạn chế trên, ông Vượng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, lâu dài của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, hoạt động của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bôi xấu, hạ thấp uy tín lãnh tụ.


Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Theo ông Vượng, để học tập và làm theo Bác trở thành ý thức tự giác, thói quen đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên trong từng suy nghĩ, hành động đều phải đặt mình vào vị trí là “công bộc”, là “đầy tớ” của nhân dân. “Thường xuyên ý thức bảo đảm quyền lợi nhân dân, lợi ích của đất nước. Việc có lợi cho dân, cho nước thì khó mấy cũng phải làm, ngược lại việc có hại cho dân, cho nước phải cương quyết tránh” - ông Vượng nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Vượng cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện chỉ thị. Đồng thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt hoặc thiếu quan tâm, triển khai một cách hình thức. Đồng thời, kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trước những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực.

Xử lý cán bộ sai phạm, củng cố niềm tin của dân

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cho rằng việc học tập và làm theo Bác đã dần dần trở thành thường xuyên, thói quen, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhiều người dân trong cả nước. Các cấp ủy, địa phương cũng tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của từng tập thể, cơ quan, đơn vị, địa phương; xử lý nghiêm các cán bộ sai phạm… Điều này đã góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, mang lại sự đoàn kết trong nội bộ, đồng thuận trong nhân dân.

Tuy nhiên, theo ông Thưởng, việc thực hiện Chỉ thị 05 chưa tạo ra sự chuyển biến toàn diện, đồng bộ ở tất cả cấp, ngành, lĩnh vực. Vẫn còn tình trạng làm qua loa, đối phó, chưa thực sự cầu thị, bệnh thành tích, bệnh hình thức ở nhiều nơi.

Một số nơi chưa tập trung giải quyết những khâu đột phá và những vấn đề bức xúc nổi cộm tại địa phương, đơn vị. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu, thậm chí có cả cán bộ, đảng viên nắm giữ chức vụ cao trong cơ quan Đảng, Nhà nước còn thiếu tự giác, chưa thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng đó là thiếu tu dưỡng, rèn luyện, không gương mẫu trong công tác và trong sinh hoạt, vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật, làm ảnh hưởng xấu đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Trong thời gian tới, ông Thưởng yêu cầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy các cấp, đổi mới nội dung, hình thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực, phù hợp, hiệu quả với từng địa phương, đơn vị.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng yêu cầu phải gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII về “xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp”. Trọng tâm là kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, có năng lực, tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân, nhằm củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Xử lý cán bộ không có vùng cấm, ngoại lệ

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết vừa qua Đảng ủy công an xác định phải xây dựng lực lượng này là thanh bảo kiếm của Đảng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng phát biểu, đồng thời xây dựng phong cách người công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Về xử lý cán bộ, ông Thành cho biết thời gian qua, ngành đã chủ động xử lý cán bộ vi phạm pháp luật, kỷ cương của ngành với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Từ đó góp phần xây dựng lực lượng của ngành thực sự trong sạch.

TÁ LÂM

BÌNH LUẬN

việt

Nếu cán bộ không tránh những việc làm hại dân hại nước, phải loại ngay khỏi đội ngũ.

Nguyễn Hung Huy

Mỗi cán bộ là công bộc, đầy tớ của dân

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM