Từ 1-7-2020, nợ thuế dưới 15 tỉ đồng có thể được xóa

CHÂN LUẬN - ĐỨC MINH
CHÂN LUẬN - ĐỨC MINH
Thứ Ba, ngày 22/10/2019 - 11:17

(PLO)- Việc xử lý nợ phải tránh việc lợi dụng chính sách để trục lợi và cố tình chây ỳ, nợ thuế.

Như PLO đưa tin, sáng nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày dự thảo nghị quyết của Quốc hội về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế (NNT) không còn khả năng nộp.


Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng đề nghị Quốc hội cho cơ chế để xử lý nợ đọng thuế không có khả năng thu hồi.

Dự thảo này nhằm quy định về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp (xử lý nợ) đối với NNT không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Các khoản nợ bao gồm tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan phát sinh trước ngày Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực thi hành.

Có bốn nguyên tắc xử lý nợ, trong đó đáng chú ý là: Việc xử lý nợ nhằm tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho NNT nhưng phải phòng ngừa và ngăn chặn việc lợi dụng chính sách để trục lợi và cố tình chây ỳ, nợ thuế.

Các trường hợp đã được xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp không đúng quy định hoặc quay lại sản xuất, kinh doanh hoặc thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh mới thì quyết định xóa nợ, khoanh nợ (nếu có) sẽ bị hủy và khoản nợ được xóa phải nộp vào ngân sách.

Các biện pháp xử lý nợ bao gồm khoanh nợ, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp còn nợ đến trước ngày 1-7-2020. Các khoản nợ phát sinh trước thời gian này cần báo cáo Quốc hội. NNT bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ cũng được xóa các khoản nợ trước ngày 1-7-2020.

Ngoài ra, NNT cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán trực tiếp bằng nguồn vốn NSNN mà chủ đầu tư chưa thanh toán cũng được xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp còn nợ đến trước ngày 1-7-2020.

Tất cả trường hợp này phải tuân thủ những quy định khá nghiêm ngặt về trình tự, hồ sơ và thủ tục.

Dự thảo nghị quyết cũng dự kiến thẩm quyền khoanh nợ, xóa nợ. Theo đó, thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp NNT quyết định việc khoanh nợ.

Về thẩm quyền xóa nợ, dự thảo đề xuất quy định Thủ tướng quyết định xóa nợ đối với trường hợp nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp từ 15 tỉ đồng trở lên; Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định xóa nợ đối với trường hợp nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp từ 10 tỉ đồng đến dưới 15 tỉ đồng.

Nợ từ 5 tỉ đồng đến dưới 10 tỉ đồng, xóa nợ thuộc thẩm quyền của tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Nợ dưới 5 tỉ đồng được giao cho chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định xóa.

Còn đối với cá nhân, cá nhân kinh doanh, hộ gia đình, hộ kinh doanh thì giao thẩm quyền cho chủ tịch UBND cấp tỉnh xóa nợ theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế.

Dự thảo nghị quyết nếu được Quốc hội biểu quyết thông qua sẽ có hiệu lực từ 1-7-2020.

 

Những đối tượng nào được xử lý nợ?

+ NNT là người đã chết, người bị tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

+ Đơn vị NNT đã, đang và có quyết định giải thể.

+ NNT đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hoặc bị người có quyền, nghĩa vụ liên quan nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản;

+ NNT không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền không còn hoạt động.

+ NNT đã bị cơ quan quản lý thuế có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền hoặc đã bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi các loại giấy chứng nhận kinh doanh.

+ NNT bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ.

+ NNT cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán trực tiếp bằng nguồn vốn NSNN, bao gồm cả nhà thầu phụ được quy định trong hợp đồng ký với chủ đầu tư và được chủ đầu tư trực tiếp thanh toán nhưng chưa được thanh toán.

CHÂN LUẬN - ĐỨC MINH

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục