Trưng bày về cải cách ruộng đất 1946-1957

Thời sự
Sáng 8-9, Bảo tàng Lịch sử quốc gia lần đầu giới thiệu với công chúng nhiều hiện vật, tài liệu gốc quý hiếm về cuộc vận động cách mạng ruộng đất thông qua chuyên đề “Cải cách ruộng đất 1946-1957”.

Bản tin liên quan

Gần 150 hiện vật, tư liệu gốc, ảnh tư liệu lịch sử về cải cách ruộng đất được bố trí trong không gian khoảng 230 m2. Những hiện vật này được trưng bày có hệ thống theo hai phần chính, trong đó phần 1 phản ánh tình hình ruộng đất, đời sống địa chủ phong kiến và nông dân trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Phần 2 làm rõ chủ trương của Đảng, Chính phủ và quá trình cải cách ruộng đất; những sai lầm, sửa chữa và những thành quả mà người nông dân Việt Nam có được sau cải cách ruộng đất.

Ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia, khẳng định: “Cải cách ruộng đất là một cuộc cách mạng dân chủ long trời lở đất, mang lại những giá trị to lớn của một xã hội mới, một chế độ mới, một cuộc sống mới cho người dân Việt Nam”.

 “Chúng tôi hy vọng rằng triển lãm lần này sẽ mang đến cho công chúng cái nhìn đa chiều, toàn diện về công cuộc cải cách ruộng đất” - ông Nguyễn Văn Cường nói.

TLL (Theo VOV)

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM