Trình Thủ tướng quyết định thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID19

ĐỨC MINH
ĐỨC MINH
Thứ Tư, ngày 26/5/2021 - 16:13

(PLO)- Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định việc thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 ngay trong hôm nay (26-5). 

Ngày 26-5, Văn phòng Chính phủ vừa phát đi thông báo truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về việc thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19.


Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Ảnh: VGP

Theo đó, cùng ngày, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về việc thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Cuộc họp có sự tham dự của lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Y tế, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Tài chính, Nội vụ. 

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao Bộ Tài chính đã nhanh chóng, kịp thời tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan và hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ về việc thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 (Quỹ) theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.

Cuộc họp đã cơ bản thống nhất về nội dung tiếp thu, giải trình của Bộ Tài chính, theo đó, việc thành lập Quỹ với địa vị pháp lý, chức năng, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nhiệm vụ như đề xuất của Bộ này là có cơ sở pháp lý, phù hợp với Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Luật Ngân sách nhà nước, kết luận của Bộ Chính trị tại văn bản số 50-CV/VPTW ngày 19-2- 2021, Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26-2- 2021 của Chính phủ.

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, việc thành lập Quỹ cần được Chính phủ đồng ý chủ trương trước khi Thủ tướng ban hành quyết định cá biệt về thành lập Quỹ.

Bộ Tài chính là cơ quan quản lý Quỹ. Bộ Y tế tổng hợp, trình Thủtướng quyết định nhu cầu mua, nhập khẩu nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine và sử dụng vaccine phòng COVID-19.

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị của Bộ Y tế, quyết định của Thủ tướng, Bộ Tài chính quyết định xuất Quỹ và giám sát việc sử dụng Quỹ, bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Y tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam rà soát, tính toán số kinh phí đã tiếp nhận ủng hộ cho phòng,chống dịch COVID-19 còn lại để chuyển vào Quỹ sau khi Quỹ được thành lập.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý sử dụng Quỹ và hướng dẫn về chế độ kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ sau khi Quỹ được thành lập, bảo đảm Quỹ hoạt động thông suốt, hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng quy định.

Để kịp thời thành lập Quỹ, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Tài chính tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ, dự thảo Quyết định của Thủ tướng về việc thành lập Quỹ. Trên cơ sở đó, xin ý kiến các thành viên Chính phủ và tổng hợp, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định trong ngày 26-5-2021.

ĐỨC MINH

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục