Treo cờ Tổ quốc dịp lễ 30-4 và 1-5

Thời sự
(PL)- Đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ trong năm ngày thì nghỉ bù vào các ngày 2 và 3-5-2016 (do ngày lễ trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, Chủ nhật).

Như vậy thời gian nghỉ gồm bốn ngày liên tục từ 30-4 đến hết 3-5-2016... Đó là một nội dung trong thông báo của UBND TP.HCM về thời gian nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc dịp thống nhất đất nước (30-4) và ngày Quốc tế lao động (1-5). Đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan đảng, đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế.

Cũng theo thông báo, các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc trong hai ngày 30-4 và 1-5.

TP cũng giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác vệ sinh, làm đẹp TP; tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh đô thị…

PV

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM