Tránh ban hành các chính sách mang tính thử nghiệm gây sốc

Thời sự

Tránh ban hành các chính sách mang tính thử nghiệm gây sốc

(PLO)- Thực hiện tốt công cuộc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, hạn chế tối đa việc ban hành các chính sách mang tính thử nghiệm gây sốc, tác động xấu đến xã hội và người dân. 

Bản tin liên quan

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sẽ khai mạc vào ngày mai (2-10). Tại hội nghị này, Trung ương sẽ thảo luận thông qua báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách 2019. 

Đặc biệt, năm 2018 cũng là năm quan trọng của giai đoạn 2016-2020, đánh dấu nửa thời gian thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII. Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có những thông tin về kết quả đạt được trong năm 2018 và các giải pháp cho năm 2019.

Hoàn thành 12/12 chỉ tiêu kinh tế-xã hội

Theo Phó Thủ tướng, nhờ sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, tình hình kinh tế-xã hội nước ta tiếp tục đà chuyển biến tích cực, năm sau tốt hơn năm trước, đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả lĩnh vực. Năm 2018 ước hoàn thành và vượt 12/12 chỉ tiêu kinh tế-xã hội.

Năm 2018, tình hình thế giới vẫn tiếp tục xu hướng phức tạp của những năm gần đây: Cạnh tranh địa chính trị gay gắt, xung đột xảy ra ở nhiều nơi, kinh tế toàn cầu tiếp tục phục hồi nhưng cũng có nhiều rủi ro; chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, “chiến tranh” thương mại gia tăng, giá dầu thô tăng mạnh cùng với những biến động về lãi suất, tỉ giá trên thị trường tiền tệ thế giới. Đặc biệt, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang tác động sâu rộng đến tất cả lĩnh vực đời sống xã hội.

Trong bối cảnh đó, ngay khi bước vào năm kế hoạch 2018, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá, tổng kết những kết quả đạt được của năm 2017 và triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018.

Hội nghị đã vinh dự đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội tới dự. Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư tham dự và chỉ đạo hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ về tổng kết năm và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm tới.

Với tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là kiên trì mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng... nhờ đó, tình hình kinh tế-xã hội sau ba quý của năm 2018 tiếp tục duy trì đà chuyển biến tích cực; dự kiến tất cả chỉ tiêu đặt ra đều đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Kết quả nổi bật nhất là lạm phát được kiểm soát liên tiếp trong năm thứ ba của giai đoạn 2016-2020, CPI bình quân luôn duy trì ở mức dưới 4%, thấp hơn mục tiêu Quốc hội giao. Các chính sách tài khóa, tiền tệ và chính sách vĩ mô khác được điều hành linh hoạt; nợ công giảm từ 64,8% cuối năm 2015 xuống còn khoảng 61,4% năm 2018, thời gian trả nợ được kéo dài.

Tốc độ tăng trưởng GDP chín tháng tính từ đầu năm 2018 ước đạt 6,98%, cả năm dự báo triển vọng có thể đạt cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 6,7%. Quy mô nền kinh tế tăng mạnh, năm 2018 đạt 5,5 triệu tỉ đồng (tương đương 240,5 tỉ USD), gấp 1,33 lần năm 2015. GDP bình quân đầu người ước đạt 2.540 USD, tăng 440 USD so với năm 2015.

Áp lực tỉ giá, dầu thô

Bên cạnh kết quả đạt được, nền kinh tế vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế và tiếp tục gặp những thách thức từ bên ngoài. Sức ép lạm phát còn lớn do tác động của nhiều yếu tố, nhất là biến động tỉ giá, lãi suất (Mỹ đã tăng lãi suất ba lần trong năm 2018 và dự kiến từ giờ đến cuối năm sẽ tăng thêm một lần nữa), xu hướng tăng giá dầu thô và việc thực hiện lộ trình giá thị trường với điện, dịch vụ giáo dục, y tế...

Tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế được nâng lên nhưng khả năng chống chịu trước những biến động bên ngoài còn hạn chế. Giải ngân vốn đầu tư công, cổ phần hóa DNNN, thoái vốn ở nhiều bộ, ngành và địa phương còn chậm. Tình hình sản xuất, kinh doanh nhiều lĩnh vực còn khó khăn, năng lực hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong nước, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế. Cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn nhiều điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp, chưa cải cách thực chất.

Nhìn sang các năm 2019 và 2020, xu thế tích cực của nền kinh tế vẫn là chủ đạo, triển vọng kinh tế Việt Nam tiếp tục khả quan, nhất là môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, niềm tin vào cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh được củng cố. Tuy nhiên, các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp cần lưu tâm tới một số rủi ro, thách thức, trong đó lớn nhất là thách thức đến từ bên ngoài, tạo áp lực cho công tác điều hành, ứng phó với các biến động trong tương lai.


Sự biến động của giá dầu thế giới sẽ tạo sức ép đối với công tác điều hành kinh tế vĩ mô trong năm 2019. Ảnh: PVN

Đó là sức ép về lãi suất đồng USD, giá dầu thô và giá cả hàng hóa thế giới; căng thẳng do chiến tranh thương mại giữa các nền kinh tế lớn có thể kéo dài; xu hướng bảo hộ mậu dịch tiếp tục gia tăng, tạo áp lực lớn cho điều hành chính sách tiền tệ, tỉ giá, lãi suất và lạm phát trong nước.

Từ năm 2019, Việt Nam thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế đã ký kết, nhất là cam kết mở cửa, hội nhập... mang lại cơ hội thu hút nguồn lực nước ngoài nhưng đồng thời cũng là áp lực cạnh tranh không nhỏ đối với sản xuất, kinh doanh trong nước.

Tinh gọn bộ máy, giảm biên chế

Chính phủ đã xác định mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế-xã hội cho năm 2019 là: Tiếp tục củng cố nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế; tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; đẩy mạnh, tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; quyết liệt đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và tận dụng hiệu quả Cách mạng công nghiệp 4.0.

Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ.

Từ đó, Chính phủ đề ra một số giải pháp như kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Điều hành, phối hợp đồng bộ, linh hoạt, chủ động chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác.

Thực hiện tốt công cuộc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, hạn chế tối đa việc ban hành các chính sách mang tính thử nghiệm gây sốc, tác động xấu đến xã hội và người dân. Cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các nguồn lực ngoài nhà nước đầu tư cho giáo dục đào tạo, phát triển nhân lực chất lượng cao. Kiên quyết thực hiện việc trao quyền tự chủ toàn diện cho các cơ sở đào tạo.

Tiếp tục nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng, đãi ngộ, bảo vệ, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Tập trung nguồn lực thực hiện một số dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm có tính lan tỏa cao; đẩy nhanh tiến độ dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam, các dự án trọng điểm quốc gia và các điều kiện cần thiết để triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của năm 2019: 

GDP tăng khoảng 6,6%-6,8%, tốc độ tăng CPI bình quân khoảng 4%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 7%-8%, tỉ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm khoảng 33%-34% GDP... 

TRÀ PHƯƠNG lược ghi

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM