TP.HCM tuyên truyền về Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X

Thời sự
(PL)- Nhằm chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, UBND TP.HCM vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan như sử dụng băng rôn, áp phích, khẩu hiệu tại trụ sở, nơi công cộng, những nơi đông dân cư.

Bản tin liên quan

UBND TP khuyến khích lồng ghép các hoạt động tuyên truyền cho Đại hội thi đua yêu nước vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao và các hình thức hoạt động phong phú khác chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Ngoài ra, UBND TP cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vịđịa phương triển khai thực hiện các hoạt động khen thưởng, biểu dương các cá nhân, tập thể xuất sắc; xây dựng và nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tại mỗi địa phương.

NGUYỄN CHÂU

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM