TP.HCM thành lập Tổ tư vấn chính sách phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế

TÁ LÂM
TÁ LÂM
Thứ Ba, ngày 27/7/2021 - 13:26

(PLO)- Tổ tư vấn về chính sách phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế tại TP.HCM có 8 thành viên, do tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright làm Tổ trưởng.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa ký quyết định về thành lập Tổ tư vấn về chính sách phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế tại TP.HCM. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tổ tư vấn có 8 thành viên, do tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright (thuộc Trường Đại học Fulbright Việt Nam) làm Tổ trưởng.


TS Vũ Thành Tự Anh phát biểu tại hội thảo khoa học "Định hướng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045" vào tháng 5-2021 do UBND TP.HCM tổ chức. Ảnh: TTBC

Tổ phó là ông Trương Minh Huy Vũ, Khu Công nghệ phần mềm (Trường Đại học Quốc gia TP.HCM).

Sáu thành viên của Tổ tư vấn, gồm các ông: PGS-TS Trần Hoàng Hải, Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM; PGS-TS Hoàng Công Gia Khánh, Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM); TS Nguyễn Ngọc Nhã Nam, VNTI và Khu công nghệ phần mềm (Đại học Quốc gia TP.HCM); PGS-TS Phạm Duy Nghĩa, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright; Nguyễn Xuân Thành, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright và PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Trường Đại học Y dược TP.HCM.

Tổ tư vấn có nhiệm vụ chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, biện pháp cụ thể cho Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, phục hồi sản xuất kinh doanh góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”.

Các thành viên Tổ tư vấn sẽ được mời tham gia các buổi họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của TP.HCM (trực tiếp hoặc trực tuyến), cũng như được mời dự một số cuộc họp cần thiết có liên quan đến công tác phòng chống dịch và phục hồi kinh tế TP.HCM.

Tổ tư vấn cũng sẽ được cung cấp những thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh; phối hợp với Trung tâm phân tích dữ liệu của TP.HCM để chuẩn hóa dữ liệu và hoàn thiện hệ thống dữ liệu liên quan đến công tác phòng chống dịch và phục hồi kinh tế TP.

Trong phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm nêu trên, Tổ tư vấn bảo đảm tính độc lập, khách quan, khoa học và chịu trách nhiệm về những nội dung, ý kiến tư vấn, đề xuất của Tổ.

Các thành viên Tổ tư vấn phải tuân thủ các qui định về phát ngôn; tuân thủ các quy định về bảo mật những nội dung được yêu cầu tư vấn, tham mưu cho Ban chỉ đạo; không được cung cấp thông tin, tài liệu rộng rãi có liên quan trong quá trình tư vấn.

TÁ LÂM

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục