TP.HCM rà soát, điều chỉnh các dự án đầu tư BT

Thời sự

TP.HCM rà soát, điều chỉnh các dự án đầu tư BT

(PLO)- UBND TP.HCM giao Giám đốc Sở Tư pháp đề xuất điều chỉnh hoặc hủy hợp đồng BT nếu phát hiện vi phạm để kịp thời thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát. 

Bản tin liên quan

Ngày 8-3, UBND TP.HCM có văn bản yêu cầu các sở ngành khẩn trương rà soát, điều chỉnh các dự án đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).
Theo UBND TP, việc rà soát, điều chỉnh này thực hiện theo Nghị quyết 160 của Chính phủ về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện các dự án theo hình thức BT.
Theo đó, UBND TP yêu cầu đối với hợp đồng BT nằm trong các dự án đã ký kết trước ngày 1-1-2018 chưa hoàn thành việc thanh toán thì Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, tham mưu, đề xuất việc thanh toán theo hợp đồng đã ký kết. Việc thanh toán đảm bảo đúng quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đất đai...
Đối với hợp đồng BT ký từ ngày 1-1-2018 (trong đó có điều khoản sử dụng tài sản công để thanh toán), UBND TP giao các Sở đã được phân công ký kết hợp đồng, rà soát lại nội dung của hợp đồng đã ký. Trường hợp nội dung hợp đồng BT phù hợp với quy định thì đề xuất UBND TP quyết định tiếp tục thanh toán theo quy định.
Riêng nội dung chưa phù hợp với các quy định thì phải đàm phán điều chỉnh lại nội dung hợp đồng BT theo đúng với Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, pháp luật về đất đai, pháp luật về ngân sách nhà nước…
Đối với các dự án BT đã hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật trước ngày nghị quyết số 160 có hiệu lực nhưng chưa ký hợp đồng BT, UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, đề xuất việc đàm phán, ký kết hợp đồng BT đảm bảo tuân thủ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, pháp luật về đất đai, pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.
UBND TP cũng giao Giám đốc Sở Tư pháp rà soát lại các hợp đồng BT đã ký kết và đang thực hiện nhằm đảm bảo các hợp đồng được ký kết công khai, minh bạch, đúng quy định, không làm thất thoát tài sản công, không để xảy ra tham nhũng, lợi ích nhóm.
UBND TP cũng giao Giám đốc Sở Tư pháp đề xuất điều chỉnh lại Hợp đồng BT, nếu phát hiện có vi phạm nhưng chưa gây thất thoát tài sản nhà nước; đề xuất điều chỉnh hoặc hủy hợp đồng BT nếu phát hiện vi phạm để kịp thời thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát. Đồng thời tham mưu, đề xuất xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm theo đúng qui định của pháp luật.
Trên địa bàn TP hiện có nhiều dự án được triển khai đầu tư theo hình thức BT, trong đó phải kể đến như dự án chống ngập do triều khu vực TP.HCM có xét tới yếu tố biến đổi khí hậu tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.

TÁ LÂM

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM