TPHCM: Hoàn thành việc bồi thường hỗ trợ và tái định cư trước ngày 1-7-2014

Thứ Sáu, ngày 26/9/2014 - 09:50

UBND TPHCM vừa chỉ đạo trong những tháng còn lại của năm 2014 và năm 2015 phải tập trung hoàn thành việc chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các Dự án sử dụng vốn ngân sách có Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt trước ngày 1-7-2014.

Cụ thể, TP sẽ đảm bảo bố trí đủ và kịp thời nguồn vốn để UBND các quận - huyện hoàn thành việc chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức bị ảnh hưởng thu hồi đất, giải quyết dứt điểm trong những tháng cuối năm 2014 và năm 2015.
Đối với các Dự án sử dụng vốn ngân sách TP, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan cùng UBND các quận - huyện kiểm tra, rà soát, đề xuất việc cân đối, điều chuyển, bố trí vốn (hoặc tạm ứng vốn) cho các Dự án; ưu tiên cho các Dự án đã kéo dài quá lâu, các Dự án trọng điểm, cấp bách của TP, các Dự án trọng điểm, cấp bách của Trung ương trên địa bàn TP.
Đối với các Dự án sử dụng vốn ngân sách của Trung ương, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở ngành liên quan tham mưu cho UBND TP có văn bản đề nghị hoặc tổ chức làm việc với chủ đầu tư Dự án và các Bộ, ngành Trung ương có liên quan để yêu cầu bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn vốn để hoàn thành việc chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong những tháng cuối năm 2014 và trong năm 2015.
Các đơn vị liên quan đảm bảo việc cân đối, điều chuyển, phê duyệt giá bán, giá thuê nhà, đất phục vụ tái định cư phải kịp thời và phù hợp với đặc điểm, nhu cầu tái định cư của các hộ dân tại từng Dự án.

Theo LN/hochiminhcity

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục