TP.HCM có công văn khẩn đề nghị phổ biến Luật Bảo vệ bí mật NN

Thời sự

TP.HCM có công văn khẩn đề nghị phổ biến Luật Bảo vệ bí mật NN

(PLO)- UBND TP.HCM vừa có công văn khẩn đề nghị Bộ Công an tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (BVBMNN). 

Bản tin liên quan

Đối tượng chính để tuyên truyền, phổ biến Luật này là cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang nhất là những người làm công tác liên quan đến bí mật nhà nước.


Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức BVBMNN để xác định thời gian bảo vệ tương ứng với từng cấp độ mật, tiến hành gia hạn thời gian bảo vệ, giải mật (việc xác định và đảm bảo nguyên tắc giải mật là phải đảm bảo bảo vệ lợi ích nhà nước CHXHCNVN quy định tại Thông tư số 33/2015 của Bộ Công an; yêu cầu, đề nghị của cơ quan tiến hành tố tụng có phải là căn cứ để giải mật không…) để cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện hiệu quả trách nhiệm BVBMNN.

Quản lý, sử dụng bí mật nhà nước đảm bảo đúng quy định pháp luật, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

TP.HCM cũng đề nghị Bộ Công an tổ chức các hội nghị phổ biến, bồi dưỡng tập trung theo từng nhóm đối tượng chuyên đề (dự kiến tháng 12-2019 tại TP.HCM). 

MINH ANH

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM