TP.HCM: Cắt 5% tỉ lệ điều tiết ngân sách

Thời sự

TP.HCM: Cắt 5% tỉ lệ điều tiết ngân sách

(PL)- Ngày 14-11, 405 đại biểu Quốc hội (chiếm 82,15%) đã tán thành thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương (NSTƯ) năm 2017.

Liên quan đến tỉ lệ điều tiết ngân sách cho các địa phương, nghị quyết ấn định TP.HCM chỉ còn 18% (giảm 5%,); Hà Nội còn 35% (giảm 7%), Đà Nẵng còn 68% (giảm 17%)... Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trong phần giải trình cũng đề cập đến các đề nghị cân nhắc việc giảm tỉ lệ điều tiết này. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng trong bối cảnh ngân sách còn khó khăn, phải bảo đảm cân đối giữa phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội, hỗ trợ các địa phương còn khó khăn thì cần có sự chia sẻ đồng thuận của các địa phương có tiềm lực kinh tế lớn.

Riêng đối với TP.HCM, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng: Nếu tính cả khoản bổ sung có mục tiêu từ NSTƯ cho ngân sách TP.HCM năm 2017 là 7.316 tỉ đồng để thực hiện các dự án công trình quan trọng thì tỉ lệ điều tiết của TPHCM khoảng 22%. Nếu tính cả 10.000 tỉ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn cho dự án chống ngập và 8.800 tỉ đồng cho hai bệnh viện tuyến cuối tại TP.HCM thì tổng mức hỗ trợ từ NSTƯ là khoảng 18.800 tỉ đồng.

Đáng chú ý, nghị quyết giao Chính phủ chỉ đạo và hướng dẫn các bộ, ngành, cơ quan khác ở trung ương và địa phương phân bổ vốn đầu tư phát triển ưu tiên tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các chương trình, dự án quan trọng quốc gia, các công trình cấp thiết đang đầu tư dở dang. Đồng thời hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng; ưu tiên vốn đối ứng cho các dự án ODA, dự án hợp tác công tư (PPP), xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Tăng cường kiểm tra, thanh tra đối với tất cả các khâu trong quá trình đầu tư.

Nghị quyết cũng nêu rõ con số tổng, thu chi cân đối ngân sách trung ương năm 2017. Theo đó, tổng số thu cân đối NSTƯ là 729.730 tỉ đồng, tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 482.450 tỉ đồng. Trong khi tổng số chi cân đối NSTƯ là 902.030 tỉ đồng, trong đó dự toán 254.630 tỉ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

CHÂN LUẬN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM