Tổng rà soát quy định pháp luật chồng chéo

Thời sự

Tổng rà soát quy định pháp luật chồng chéo

(PLO)- Nghị quyết ngày 1-1 của Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, mục đầu tiên về giải pháp là lập tổ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để xác định vướng mắc, bất cập, chồng chéo.

Bản tin liên quan

Theo đó, trên cơ sở kết quả rà soát, Chính phủ sẽ trực tiếp hoặc kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung pháp luật, tháo gỡ vướng mắc, bất cập chồng chéo ấy, qua đó giải phóng mọi nguồn lực, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, dịch vụ, kinh tế-xã hội phát triển.

Trong các đề mục của nghị quyết, đây là giải pháp đầu tiên nhằm thực hiện nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, hiện đại, hội nhập, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và phát triển, đồng thời tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh.

Trước đó, theo yêu cầu của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình và văn bản từ Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Tư pháp đã có báo cáo về việc rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo các lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ. Theo đó, công tác này đã được triển khai liên tục từ cuối năm 2016 đến nay.


Kết quả rà soát đầu tiên, hồi tháng 2-2017, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ đã lên danh mục các văn liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh cần sửa đổi gồm 16 luật, nghị quyết của Quốc hội; 18 nghị định, hai quyết định của Thủ tướng; 26 thông tư của các bộ…

Đến tháng 10-2018, Bộ Tư pháp tiếp tục có báo cáo việc rà soát các quy định liên quan đến việc tiếp cận đất đai của người dân, doanh nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Lần này kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới chín luật, 18 nghị định, 18 thông tư.

Ở cấp độ luật, trong hai danh mục đề xuất trên, đến nay Quốc hội đã hoàn tất sửa đổi toàn diện năm luật; sáu luật khác đang được tiến hành sửa đổi theo chương trình làm luật 2019, 2020 của Quốc hội; tám luật chưa được đưa vào chương trình làm việc của Quốc hội.

Hiện tại, Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ đã xây dựng xong dự thảo kế hoạch rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó lưu ý các đòi hỏi mới của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Thủ tướng sẽ sớm ký quyết định ban hành kế hoạch rà soát này, mà theo dự thảo sẽ bao trùm tất cả văn bản quy phạm pháp luật được ban hành tới 30-6-2020 và còn hiệu lực. Tất cả các bộ sẽ phải vào cuộc, để tháng 8-2020 có báo cáo tổng hợp chung kết quả rà soát, trình Thủ tướng.

NGHĨA NHÂN

BÌNH LUẬN

TL

Văn bản Nghị định đã được Quốc hội thông qua; Văn phòng Chính phủ ban hành, về đến Tỉnh thành là có Văn bản nữa. Khi tới Quận, Huyện thì lại có thêm văn bản hướng dẫn do bộ phận tham mưu. Đến khi áp dụng gặp phải người tham mưu để áp dụng văn bản của ngành mà mình đang giải quyết. Vì vậy nếu mỗi một bước sai một li, khi người dân gặp phải lần đầu thì sẽ được đi một dặm.

Huỵnh Tu

Cần phaỉ nhất quán về trách nhiệm của các cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cơ quan nào ban hành thì cơ quan ấy phải chịu trách nhiệm, không nên đổ cho ai và cũng không nên nói văn bản bất cập, bất cập thì phải sửa ngay để dân nhờ. - Ban hành luật thuộc thẩm quyền Quốc hội. Nếu có Luật bất cập với nhau thì quyền sửa là của QH; Luật không thể trái với Hiến pháp; - Nghị định, Quyết định, Thông tư gặp bất cập thì Chính phủ nên sửa ngay; Nghị đinh, thông tư, văn bản hướng dẫn không thể trái với luật,; đó là 1 nguyên tắc bất di bất dịch. Và cứ tương tự như vậy...

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM