Tổng cục môi trường nói về '3 người lãnh đạo 1 người'

Thời sự

Tổng cục môi trường nói về '3 người lãnh đạo 1 người'

(PLO)- Việc bố trí cán bộ là phù hợp với thực tế và quy định tại thời điểm đó. Trong quá trình sắp xếp, bộ máy của Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường đã có một số cán bộ chuyển công tác.

Bản tin liên quan

Liên quan thông tin “Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường có 3 người lãnh đạo 1 người”, sáng 29-9, Tổng Cục môi trường (Bộ TN&MT) có thông báo với nội dung nêu trên.

Theo Tổng Cục môi trường, thông tin trên đang được sự quan tâm và băn khoăn của dư luận. Để người dân có cái nhìn khách quan, chính xác về vấn đề này, Tổng cục môi trường thông tin: Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường là đơn vị được thành lập từ năm 2014 trên cơ sở điều chuyển, sắp xếp lại tổ chức và nhân sự từ Thanh tra Tổng cục Môi trường trước đây do có sự thay đổi trong quy định của Luật Thanh tra về tổ chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành.

Theo quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ ban hành năm 2014, cơ cấu tổ chức của Cục có Văn phòng và 4 phòng chuyên môn. Tổng số công chức và hợp đồng lao động của Cục là 25 người, trong đó có 3 lãnh đạo Cục, 13 lãnh đạo cấp Phòng, 6 chuyên viên và 3 hợp đồng lao động.

“Việc bố trí cán bộ là phù hợp với thực tế và quy định tại thời điểm đó. Trong quá trình sắp xếp tổ chức, bộ máy của Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường đã có một số cán bộ chuyển công tác”, Tổng Cục môi trường thông báo.

Hiện nay Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường có chủ trương tổ chức tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Vì vậy, để hoạt động hiệu quả hơn thì cùng với các đơn vị khác trong Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường đã chủ động tiến hành tổ chức đánh giá toàn diện việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và rà soát cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc.

Đồng thời, tiến hành xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức, bộ máy của Tổng cục Môi trường trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đề án đã được các Bộ, ngành góp ý, hiện đang được Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đề án này, số đầu mối các Cục trực thuộc Tổng cục Môi trường (trong đó có Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường) sẽ giảm từ 7 Cục xuống còn 4 Cục, chuyển đổi mô hình tổ chức của 3 Cục thành Vụ. Dự kiến số lượng đầu mối cấp phòng sẽ giảm bớt 17 phòng, số lượng cán bộ lãnh đạo cấp phòng sẽ giảm 43 người.

Việc sắp xếp, bố trí lại cán bộ lãnh đạo, quản lý của Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường nói riêng và Tổng cục Môi trường nói chung đang được chủ động thực hiện theo hướng tinh giản, gọn nhẹ và hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Liên quan đến Cục Kiểm soát hoạt động môi trường (Tổng Cục môi trường, Bộ TN&MT), vừa qua Cục phó Nguyễn Xuân Quang của Cục này đã mất trộm 385 triệu đồng tại Long An trong chuyến công tác tại tỉnh này. Sau đó, lãnh đạo Bộ TN&MT đã yêu cầu ông Quang giải trình, đồng thời dừng thanh tra ở Long An về lại Hà Nội báo cáo các nội dung có liên quan.

ĐẶNG TRUNG

BÌNH LUẬN

việt

Chẳng có thời điểm nào cho phép 3 người lãnh đạo 1 người, hay lãnh đạo nhiều hơn nhân viên trong các cơ quan nhà nước cả.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM