Tổng Bí thư: 'Chỉ báo cáo thành tích thì không tiến bộ được'

TÁ LÂM
TÁ LÂM
Thứ Bảy, ngày 12/6/2021 - 14:26

(PLO)- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng những người lãnh đạo tìm mọi cách che giấu khuyết điểm, chỉ báo cáo thành tích thì không tiến bộ được.

Sáng 12-6, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05.

Nhiều chuyển biến tích cực nhưng còn không ít hạn chế

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VGP

Theo Tổng Bí thư, trong thời gian qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan toả sâu rộng trong toàn Đảng và toàn xã hội.

Trong đó, việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, gắn với trách nhiệm nêu gương có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nêu gương bằng những việc làm, hành động cụ thể, với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học tập đi đôi với làm theo”.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng nhìn nhận bên cạnh những kết quả tích cực, việc thực hiện Chỉ thị số 05 vẫn còn không ít hạn chế, cần được khắc phục. Đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có nơi, có lúc chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa sát thực tế, chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện, gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiệu quả chưa cao. Việc xác định khâu đột phá có nơi còn lúng túng. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có lúc còn bị động.

Nhiều cán bộ, đảng viên còn thiếu tự giác nêu khuyết điểm, đổ lỗi cho khách quan, hoặc nể nang, né tránh, ngại va chạm còn diễn ra ở nhiều nơi. "Chúng ta vui mừng trước những thành tích và kết quả làm được, nhưng nhiều cái làm chưa tốt. Nạn chạy theo thành tích, che dấu khuyết điểm, không thẳng thắn đấu tranh với nhau, đặc biệt những người lãnh đạo có khi tìm mọi cách che dấu, chỉ báo cáo thành tích thì không tiến bộ được. Nói thẳng ra như thế để chúng ta thấy rõ, từ đó quyết tâm làm tốt hơn" - ông Nguyễn Phú Trọng nói.


Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VGP

Đừng nói một đường làm một nẻo 

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, các cấp uỷ đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị cần chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt 3 vấn đề: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Theo đó, về học tập Bác, Tổng Bí thư cho rằng là học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân. Làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thực sự thấm nhuần tư tưởng của Bác, thống nhất giữa tư tưởng và hành động, giữa lời nói và việc làm.

“Đừng nói một đường làm một nẻo, nói trống rỗng, không thấm vào tim, vào gan vào ruột mình biến thành hành động thì không phải là học Bác” - Tổng Bí thư nói.

Về làm theo Bác, Tổng Bí thư cho rằng cần thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo”, hiện thực hoá bằng những chương trình hành động, việc làm cụ thể. Đó là giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn của mỗi địa phương.

Về nêu gương, Tổng Bí thư cho rằng đó là là thực hiện đồng thời, gắn kết việc học tập với làm theo Bác và nêu gương. Trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm tiên phong, gương mẫu với nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

“Người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng, nhân dân nơi theo” – Tổng Bí thư nói và cho rằng cán bộ, đảng viên phải là những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân.

Theo ông Nguyễn Phú Trọng, trong quá trình thực hiện ba nhiệm vụ nêu trên, cần kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, chiến lược; “chống” là quan trọng, cấp bách.

Cùng đó là đề cao tinh thần “nói đi đôi với làm”, “rèn luyện suốt đời”, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”. Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không bị tác động bởi bất cứ tổ chức, cá nhân không trong sáng nào.

“Tôi mong sau hội nghị này, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực và hiệu quả, tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước” – ông Nguyễn Phú Trọng nói.

TÁ LÂM

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục