Tổ công tác của Thủ tướng sắp kiểm tra 16 bộ, cơ quan

Thời sự
(PL)- Tổ công tác của Thủ tướng sẽ tiến hành kiểm tra 16 bộ, cơ quan trong việc thực hiện các chỉ đạo, nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và cắt giảm điều kiện kinh doanh.

Tổ công tác của Thủ tướng sẽ tiến hành kiểm tra các bộ Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Công Thương, Y tế, GD&ĐT, GTVT, Xây dựng, KH&CN, LĐ-TB&XH, NN&PTNT, Tài chính, TN&MT, TT&TT, VH-TT&DL và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Buổi kiểm tra dự kiến vào ngày 28-2 tới đây.

Tổ công tác đề nghị các bộ cần rà soát, đề xuất cụ thể phương án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu như cắt giảm danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục kiểm tra. Đồng thời đề xuất cụ thể cách thức quản lý, kiểm tra chuyên ngành; cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp quản lý với danh mục hàng hóa phải kiểm tra hiện đang chồng chéo giữa các bộ, cơ quan.

PV

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM