Tính toán sự tác động của 5 yếu tố đến kinh tế TP.HCM

Thời sự
(PL)- Chiều 6-2, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã duyệt các nội dung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của Sở KH&ĐT TP.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho rằng năm 2018, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP theo kế hoạch được giao là 376.780 tỉ đồng, trong đó thu nội địa là 256.210 tỉ đồng. “Tỉ lệ thu nội địa trên tổng số thu ngân sách trên địa bàn chiếm 68%. Do đó, để đạt tỉ lệ thu nội địa, Sở cần tham mưu chính sách thúc đẩy môi trường sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn” - ông Phong đề nghị.

Mặt khác, để có quy mô kinh tế TP đạt 1.180.000 tỉ đồng thì tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2018 phải đạt 8,3%-8,5% mới đảm bảo nguồn thu ngân sách do trung ương giao. Vì vậy, để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế không chỉ phụ thuộc yếu tố đầu vào mà còn phụ thuộc vào chất lượng đầu vào, trong đó dựa vào yếu tố khoa học công nghệ. Từ đó, ông Phong yêu cầu Sở KH&ĐT cần tính toán sự tác động của năm yếu tố đối với sự phát triển kinh tế của TP, đó là: chất lượng lao động; thay đổi cơ cấu vốn; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; thay đổi nhu cầu dịch vụ và hàng hóa; thay đổi cơ cấu kinh tế.

TÁ LÂM ​

BÌNH LUẬN

việt

Đầu tiên phải loại bỏ được các cán bộ công chức có năng suát lao động thấp, vì cán bộ công chức kém, thì chính sách được tham mưu và ban hành kém, gây thiệt hại cho xã hội, cản trở sự phát triển của xã hội.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM