Tính toán sắp xếp lại và hợp nhất một loạt chức danh

Thời sự

Tính toán sắp xếp lại và hợp nhất một loạt chức danh

(PLO)- Hợp nhất một số chức danh chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đồng thời là chánh thanh tra; trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc.

Bản tin liên quan

Ngày 5-1, theo thông tin Pháp Luật TP.HCM có được, ngày 4-1, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã chính thức kí ban hành Nghị quyết về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và sắp xếp tổ chức, bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội TP.

Trong đó, nghị quyết này yêu cầu Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát lại tổ chức bộ máy, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các chi cục, trung tâm thuộc, các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện theo hướng tinh gọn, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ.

Sắp xếp lại tổ chức bộ máy và đổi mới phương thức quản lý, vận hành các đơn vị sự nghiệp của TP để đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả và bền vững theo hướng thống nhất và tinh gọn đầu mối quản lý, giảm bộ máy gián tiếp.


Thành uỷ Đà Nẵng tổ chức quán triệt cán bộ chủ chốt thực hiện đề án "TP bốn an". Ảnh: LÊ PHI.

Chỉ ưu tiên đầu tư, duy trì hoặc thành lập mới các đơn vị sự nghiệp phục vụ sự nghiệp công ích mà doanh nghiệp, tư nhân không có khả năng đảm nhận.

Phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy rà soát lại số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp phó của các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện; trên cơ sở đó, sắp xếp lại theo quy định của Trung ương.

Sớm phê duyệt Đề án về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức (CBCCVC). Không tăng biên chế trong các cơ quan hành chính; các cơ quan, đơn vị chỉ tuyển dụng số CBCCVC mới không quá 50% số biên chế đã thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.

Nghị quyết này cũng yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương rà soát, củng cố tổ chức, bộ máy tham mưu sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp thuộc Liên đoàn Lao động TP, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP và Thành Đoàn Đà Nẵng.

Rà soát lại số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp phó của các cơ quan Đảng, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, các quận ủy, huyện ủy và tương đương; trên cơ sở đó, sắp xếp lại theo quy định của Trung ương.

Nghiên cứu xây dựng đề án thực hiện thí điểm việc hợp nhất một số chức danh ở những quận, huyện có điều kiện phù hợp về tổ chức, cán bộ, như: chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đồng thời là chánh thanh tra; trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; trưởng ban Tuyên giáo (hoặc phó trưởng ban tuyên giáo) đồng thời là giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện.

Đặc biệt, nghị quyết này yêu cầu, Ban cán sự đảng UBND TP, Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng đề án, kế hoạch cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mà nghị quyết đã đề ra, hoàn thành trong quý II-2017.

LÊ PHI

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM