Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thời sự
(PL)- Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa. 

Trong đó, nghị định quy định rõ tiêu chí xác định DN nhỏ và vừa, theo chinhphu.vn.

Nghị định quy định DN nhỏ và vừa được phân theo quy mô bao gồm DN siêu nhỏ, DN nhỏ, DN vừa.

Lĩnh vực hoạt động của DN nhỏ và vừa được xác định căn cứ vào quy định của pháp luật về hệ thống ngành kinh tế và quy định của pháp luật chuyên ngành.

Trường hợp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, DN nhỏ và vừa được xác định căn cứ vào lĩnh vực có doanh thu cao nhất. Trường hợp không xác định được lĩnh vực có doanh thu cao nhất, DN nhỏ và vừa được xác định căn cứ vào lĩnh vực sử dụng nhiều lao động nhất.

PV

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM