Tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính qua bưu điện

Thời sự
(PL)- Ngày 16-12, tại Hà Nội, Bộ TT&TT, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ công bố Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và khai trương dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo quyết định trên, tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn sử dụng một trong ba dịch vụ: Gửi hồ sơ giải quyết TTHC; nhận kết quả giải quyết TTHC; gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC. Việc nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân được thực hiện tại các điểm phục vụ của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam hoặc tại địa chỉ mà tổ chức, cá nhân yêu cầu.

Cơ quan có thẩm quyền phải bố trí người tiếp nhận hồ sơ và tiền phí, lệ phí (nếu có) do bưu điện chuyển đến. Việc giải quyết TTHC phải thực hiện đúng thời hạn do pháp luật quy định. Cơ quan có thẩm quyền công khai kết quả giải quyết TTHC trên trang thông tin điện tử của cơ quan, thông báo đến nhân viên bưu chính và tổ chức, cá nhân. Nhân viên bưu chính sẽ chuyển kết quả giải quyết TTHC tới tận địa chỉ theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Quyết định có hiệu lực từ ngày 16-12.

V.THỊNH

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM