Thuyên chuyển công tác Giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang

Thời sự

Ảnh Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang

Ảnh Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang
(PLO)- Giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang được thuyên chuyển về công tác tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bản tin liên quan

UBND tỉnh Hậu Giang vừa có quyết định về việc thuyên chuyển công tác đối với Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang thống nhất thuyên chuyển bà Phạm Thanh Tuyền, Giám đốc Sở Tư pháp đến nhận công tác tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhiệm vụ cụ thể do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị mới phân công.

Đồng thời, Chủ tịch tỉnh Hậu Giang phân công ông Đồng Việt Phương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động của Sở Tư pháp, kể từ ngày 21-5 đến khi Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định bổ nhiệm Giám đốc mới.

HẢI DƯƠNG - 1

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM