Thường trực Chính phủ họp về tăng trưởng vùng

Thời sự
(PL)- Sáng 26-7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để nghe báo cáo về tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) và sự tác động tới tăng trưởng chung của cả nước.

Theo báo cáo của Bộ KH&ĐT, giai đoạn 2011-2017, GRDP của bốn vùng KTTĐ bình quân mỗi năm tăng 7,14%. Tăng trưởng của các vùng KTTĐ chủ yếu nhờ công nghiệp chế biến, chế tạo. Năng suất lao động của các vùng KTTĐ có xu hướng tăng. Vùng KTTĐ Bắc bộ và vùng KTTĐ phía Nam dẫn đầu cả nước về năng suất lao động, cho thấy đây là một trong những yếu tố cốt lõi quyết định mức độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế của hai vùng KTTĐ này.

Báo cáo căn cứ số liệu giai đoạn 2011-2017 và mô hình tính toán đã lượng hóa được mối quan hệ giữa tăng trưởng của vùng KTTĐ phía Nam và vùng KTTĐ Bắc bộ với cả nước (1% GRDP của vùng KTTĐ Bắc bộ và vùng KTTĐ phía Nam làm GDP của toàn nền kinh tế tăng lần lượt 0,49% và 1,12%).

Bên cạnh những thành tựu vẫn còn nhiều hạn chế cần giải quyết như tác động lan tỏa và tính liên kết của các vùng KTTĐ tới các địa phương lân cận và trong cả nước chưa cao. Các địa phương thuộc vùng KTTĐ chưa phát huy hết lợi thế và tiềm năng của vùng…

Phát biểu kết luận, Thủ tướng đánh giá báo cáo đã bước đầu đưa ra được bức tranh tổng thể với số liệu tương đối cập nhật, nhất là về kết quả, hạn chế, yếu kém về liên kết vùng và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT chủ trì tiếp thu các ý kiến để khẩn trương hoàn thiện báo cáo.

(Theo cổng thông tin Chính phủ)

BÌNH LUẬN

việt

Cần cải cách cơ cấu các đơn vị hành chính, lấy các vùng làm chuẩn các đơn vị hành chính lớn, giữ các TP trực thuộc trung ương, đưa các cán bộ trung ương về trực tiếp lãnh đạo các địa phương vẫn phải dùng ngân sách trung ương để nuôi.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM