Thủ tướng làm chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chính phủ điện tử

(Theo chinhphu.vn)
(Theo chinhphu.vn)
Thứ Tư, ngày 29/8/2018 - 06:40

(PL)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia về chính phủ điện tử (CPĐT) trên cơ sở kiện toàn Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin. 

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ làm chủ tịch ủy ban, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm phó chủ tịch ủy ban. Ủy viên thường trực kiêm tổng thư ký ủy ban là bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ...

Ủy ban có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển CPĐT hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; tạo thuận lợi cho việc triển khai cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển CPĐT hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số. Cùng với đó, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển CPĐT…

 

(Theo chinhphu.vn)

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục