Thu một mức lệ phí trước bạ với xe gắn máy và ô tô con?

Thời sự

Thu một mức lệ phí trước bạ với xe gắn máy và ô tô con?

(PLO)_ Thu Lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi và xe gắn máy được quy định mức thu theo tỷ lệ khác nhau giữa các địa phương, dẫn đến thiếu thống nhất về mức thu, chưa bình đẳng về nghĩa vụ của công dân.

Bản tin liên quan

Sáng ngày 26-5. Ủy ban Tài chính ngân sách nhất trí quy định khoản thu Lệ phí trước bạ trong Danh mục lệ phí như quy định của Dự thảo Luật.

Hiện nay, cơ chế thu Lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi và xe gắn máy được quy định mức thu theo tỷ lệ khác nhau giữa các địa phương, dẫn đến thiếu thống nhất về mức thu, chưa bình đẳng về nghĩa vụ của công dân trên phạm vi toàn quốc.

Do vậy, đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính ngân sách đề nghị cần quy định tỷ lệ thu về một mức đối với từng loại tài sản để đảm bảo tính thống nhất, hợp lý đối với khoản thu này.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, Lệ phí trước bạ ngoài mục đích xác nhận quyền sở hữu về tài sản của công dân còn là công cụ quản lý và điều tiết của cơ quan quản lý nhà nước nhằm hạn chế số lượng ô tô, xe máy tại các thành phố và đô thị lớn, vì vậy, đề nghị giữ như quy định hiện hành.

Đối với viện phí, học phí, Ủy ban Tài chính ngân sách nhất trí như tờ trình của Chính phủ, chuyển học phí, viện phí ra khỏi phạm vi điều chỉnh của Luật Phí và lệ phí để thực hiện theo cơ chế giá dịch vụ, các khoản thu này đã được quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Giá.

Theo đó, viện phí và học phí sẽ thuộc nhóm các hoạt động dịch vụ do Nhà nước định giá nhằm khuyến khích đẩy nhanh thực hiện xã hội hóa, thu hút đầu tư để phát triển dịch vụ. Tuy nhiên, đây là các lĩnh vực tác động mạnh đến đời sống của mọi tầng lớp dân cư, do vậy, đề nghị Chính phủ cần báo cáo rõ với Quốc hội về lộ trình, cơ chế quản lý và tác động xã hội đối với nội dung này.

Hoàng Vân

BÌNH LUẬN

Lưu Quang Đạo

Lệ phí là khoản thu để bù đắp chi phí nhân, vật lực trong việc cơ quan quản lý thực hiện một công tác quản lý nào đó. Chi phí này phụ thuộc vào khối lượng công việc cần thực hiện.
Vì thế lệ phí trước bạ (đăng ký xe máy, ô tô, nhà cửa v.v...) phải thống nhất đối với cùng một loại đối tượng, không phụ thuộc vào giá trị của đối tượng đó, vì chi phí để cấp một giấy đăng ký xe ô tô là như nhau dù là xe có giá trị bao nhiêu.
Phí là khoản thu khi cung cấp một dịch vụ nào đó, đương nhiên là sẽ khác nhau đối với các dịch vụ khác nhau.
Nếu muốn điều tiết việc sử dụng xe hơi, xe máy v.v... thì không nên dùng lệ phí theo cách tính lệ phí theo giá trị tài sản, mà nên đặt ra một loại thuế tương ứng, ví dụ thuế lưu hành xe hơi, xe máy. Thuế này có thể đánh theo dung tích máy (nếu vì mục đích bảo vệ môi trường ), theo giá trị (nếu muốn hạn chế hàng xa xỉ), theo số chỗ ngồi (nếu muốn giảm ùn tắc giao thông). Cách làm như vậy mới đàng hoàng, minh bạch. Còn cách tính lệ phí trước bạ theo giá trị tài sản nhằm mục đích tăng thu ngân sách như hiện này là sai với bản chất của lệ phí, rắc rối, mất thời giờ, buộc người dân phải gian dối và tạo cơ sở cho tham nhũng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM