Thông báo kết luận thanh tra tại VCCI

Thời sự
(PLO) - Ngày 8/7, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản số 1575/TB-TTCP về thông báo kết luận thanh tra tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Kết luận thanh tra đã chỉ rõ 4 nội dung sai phạm tại đơn vị này, trong đó có việc sử dụng số tiền gần 10 tỷ đồng chênh lệch thu chi sau hội nghị APEC 2006.

Bản tin liên quan

Theo kết luận thanh tra, số tiền gốc chênh lệch thu, chi từ Hội nghị APEC 2006 thực tế là 9.427.368.978 đồng có nguồn gốc từ NSNN, vì vậy phải được quản lý, sử dụng theo Luật NSNN. VCCI đã chủ động gửi có kỳ hạn số tiền trên vào các ngân hàng trong thời gian nhất định để sinh lãi.

“Việc VCCI rút tiền trong các năm 2008, 2009, 2010 sử dụng chung cho các hoạt động của VCCI khi chưa được phép của các cơ quan quản lý đã vi phạm Khoản 2, ĐIều 28 Luật NSNN (quản lý, sử dụng đúng mục đích, chế độ, tiết kiệm, có hiệu quả) và Khoản 3 Điều 51 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN (chỉ được sử dụng khi Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách quyết định chi)”, Kết luận Thanh tra nêu rõ.

Căn cứ Quyết định số 0743/QĐ/PTM/TC của Chủ tịch VCCI về việc phân bổ sử dụng số tiền trên cho các dự án, còn 135 ngày số tiền 9.427.368.978 đồng chưa được tính lãi. Đoàn thanh tra xác định số tiền lãi là 91.325.161 đồng.

Ngoài ra, kết luận thanh tra cũng nêu rõ, qua kiểm tra việc sử dụng kinh phí của dự án Chương trình nâng cao kỹ năng Quản trị kinh doanh quốc tế, vận dụng kinh nghiệm các nước trong khu vực APEC, có 5 hóa đơn với giá trị 35.781.000 đồng được xác định là không đúng quy định, cần phải truy thu về NSNN.


Trong các nội dung thanh tra trên có việc VCCI trả 40% chi phí tư vấn vận động tài trợ (trị giá hơn 1,46 tỷ đồng) không có quy định trong chế độ tài chính hiện hành của pháp luật và không có trong quy định chế độ quản lý tài chính nội bộ của VCCI.

Về việc hợp tác kinh doanh xây dựng trụ sở làm việc, mặc dù có một số thiếu sót, sai phạm về thủ tục hành chính, nhưng Thanh tra Chính phủ đã khẳng định quyền lợi của VCCI vẫn được đảm bảo.

Sau khi nêu kết luận thanh tra ở từng nội dung, Thanh tra Chính phủ đã yêu cầu VCCI xây dựng và ban hành bổ sung Quy chế quản lý nội bộ của VCCI; xây dựng Quy chế khai thác, tiếp thị, hoa hồng, môi giới vận động tài trợ gắn với quyền lợi quảng bá thương hiệu nhà tài trợ và tư vấn tổ chức sự kiện cho các sự kiện lớn, quan trọng khi thực hiện nhiệm vụ xúc tiến thương mại được Chính phủ giao; nghiên cứu, củng cố, kiện toàn bộ máy, đơn vị trực thuộc để có thể đảm đương được nhiệm vụ khai thác, vận động tài trợ gắn với quyền lợi quảng bá thương hiệu nhà tài trợ; tổ chức các sự kiện khi Chính phủ yêu cầu...

Theo thông báo nói trên, về việc chỉ đạo xử lý sau thanh tra, căn cứ điều 40 Luật Thanh tra, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo Bộ Tài chính khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đối với VCCI. Chủ tịch VCCI thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, tổ chức kiểm điểm nghiêm khắc và rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với tổ chức, cá nhân có khuyết điểm, sai phạm; chấn chỉnh việc quản lý tài chính, huy động kinh phí và tài trợ để có kết quả báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ.

PV

BÌNH LUẬN

Mạnh Hùng

Cơ quan chức năng cần điều tra, làm rõ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM