Thí điểm tổ chức đội quản lý trật tự xây dựng đô thị

Thời sự
(PL)- Chính phủ đồng ý thí điểm thành lập đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND cấp huyện tại TP Hà Nội nhưng nội dung thí điểm phải bảo đảm không trái với quy định của các luật liên quan. Thời gian thực hiện thí điểm trong hai năm.

Đây là nội dung đáng chú ý tại nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10-2017. Theo đó, giao UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng đề án thí điểm, trong đó làm rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền xử phạt, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác với Thanh tra Sở Xây dựng và cơ quan liên quan, bảo đảm không tăng biên chế; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngoài ra, Chính phủ cũng thống nhất đề xuất của Bộ Tài chính và UBND TP.HCM, giao hai nơi này tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo nghị quyết về cơ chế, chính sách thí điểm phát triển TP.HCM, bảo đảm các cân đối lớn về tài chính ngân sách quốc gia và tạo điều kiện để TP.HCM phát triển. Hoàn thiện dự thảo nghị quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội.

L.THANH

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM