Trung ương, Bộ Chính trị nghiêm túc tự phê bình

Theo dòng

Trung ương, Bộ Chính trị nghiêm túc tự phê bình

Một số chủ trương, dự án lớn như mở rộng Hà Nội, đường sắt cao tốc Bắc-Nam chưa được bàn kỹ. Một số cán bộ thiếu gương mẫu đạo đức, lối sống hoặc để vợ con, cấp dưới lợi dụng thu vén cá nhân.

Sáng 12-1, tại ngày làm việc đầu tiên của Đại hội Đảng lần thứ XI, Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đã đọc báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương khóa X. Bản báo cáo đề cập toàn diện, chi tiết, khách quan những công việc, trách nhiệm mà Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa X đã làm. Bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, báo cáo đã thẳng thắn, nghiêm khắc chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm cần rút kinh nghiệm.

Một số chủ trương lớn chưa được bàn kỹ

Báo cáo chỉ rõ một số chủ trương lớn Trung ương bàn chưa kỹ, chưa đầy đủ các ý kiến khác nhau, thiếu coi trọng thẩm định, góp ý của cơ quan khoa học, chuyên gia nên chủ trương thông qua rồi, tới khi triển khai lại có ý kiến khác, không đồng thuận. Điển hình là việc mở rộng Hà Nội, việc sát nhập một số bộ, ban đảng. Có dự án như đường sắt cao tốc Bắc-Nam, Trung ương đã thông qua chủ trương nhưng Chính phủ trình Quốc hội lại không đạt được nhất trí thông qua.

Kiểm điểm về trách nhiệm cá nhân ủy viên trung ương, cả chính thức và dự khuyết, báo cáo đánh giá một số vị chưa thật sự chủ động, tích cực, sáng tạo, chưa phát huy được hết vai trò, trách nhiệm ở vị trí công tác được giao. Đáng chú ý, chưa quan tâm đúng mức tới việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thay mình. Có người còn để xảy ra sai phạm, mất đoàn kết, thậm chí thiếu gương mẫu đạo đức, lối sống hoặc để vợ con, cấp dưới lợi dụng thu vén cá nhân, phải xử lý kỷ luật, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng.

Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đọc báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Ảnh: TTXVN

Kinh tế nhà nước còn nhiều hạn chế

Bộ Chính trị cũng nhận khuyết điểm về những thiếu sót trong quản lý kinh tế-xã hội. Kinh tế nhà nước còn nhiều hạn chế, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước còn để thất thoát tài sản; kết quả hoạt động của một số tổng công ty, tập đoàn kinh tế thấp, chưa tương xứng với đầu tư của Nhà nước. Có tập đoàn như Vinashin còn rơi vào tình trạng phá sản, gây tổn thất lớn, xã hội bức xúc.

Về nhiệm vụ xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, Bộ Chính trị tự phê bình là còn hạn chế về nghiên cứu lý luận. Bộ máy nhà nước có sắp xếp nhưng chưa tinh gọn, cải cách hành chính chuyển biến chậm. Phân cấp quản lý chưa đi đôi với nâng cao chất lượng quản lý bằng quy hoạch và thiếu tăng cường kiểm tra, giám sát. Phòng chống tham nhũng chưa đạt được yêu cầu đề ra.

Trong công tác xây dựng Đảng, Bộ Chính trị khóa X nhận khuyết điểm là chưa xây dựng được quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước khóa XI; việc thực hiện phương án nhân sự Trung ương khóa XI có một số thiếu sót, khuyết điểm. Chưa quan tâm bồi dưỡng, tạo điều kiện cho các ủy viên Trung ương dự khuyết trưởng thành…

Báo cáo của BCH Trung ương khóa X cũng thẳng thắn nhận khuyết điểm là chưa đổi mới nhiều về phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc. Các hội nghị trung ương chưa có nhiều cải tiến. Chưa có nhiều cách thức phát huy dân chủ, trí tuệ và nâng cao trách nhiệm của từng ủy viên Trung ương. Quy chế làm việc của BCH Trung ương đã có nội dung về chất vấn nhưng chưa được thực hiện trong các kỳ họp. Trong sinh hoạt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, quy chế làm việc mới thể hiện rõ được vai trò tập thể, còn trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, trong một số lĩnh vực chưa rõ. Tự phê bình và phê bình trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư còn có mặt hạn chế.

Với tinh thần thẳng thắn, báo cáo ghi rõ: “BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin nghiêm túc tự phê bình trước toàn Đảng về những khuyết điểm, thiếu sót trên”.

Không định kiến với người chất vấn

Đúng là vừa qua trong Trung ương chưa phát huy tốt hoạt động chất vấn. Tuy nhiên, để chất vấn trở thành hoạt động bình thường trong Đảng thì nên có cơ chế cụ thể: Chất vấn rồi thì bao lâu phải trả lời? Phải tạo tâm lý thoải mái để không còn định kiến, đố kỵ gì với người chất vấn, hành vi chất vấn nữa.

Bên Quốc hội chất vấn được vì toàn những vấn đề thuộc chính sách, vấn đề chung của đất nước, nhân dân - nên dễ. Còn chất vấn trong Trung ương, hay cấp ủy là vào vấn đề cụ thể của lãnh đạo, điều hành, dính trách nhiệm chỗ này, chỗ kia nên e ngại còn nhiều. Vậy làm sao để không còn e ngại và đảm bảo những ý kiến trung thực, dám đấu tranh, chất vấn được bảo vệ, ủng hộ thì mới đạt kết quả.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thanh tra Chính ph
TRẦN VĂN TRUYỀN

Cái gì không hiệu quả thì không làm

Qua theo dõi, tôi thấy Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã thẳng thắn nhìn nhận những khiếm khuyết, dám chỉ rõ những mặt chưa làm được của mình, dám nhận trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân. Như vậy sẽ góp phần tạo thêm uy tín cho Đảng, làm dịu đi những bức xúc của xã hội.

Dám nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật là bản lĩnh nhưng quan trọng hơn nữa là khắc phục cho được những khiếm khuyết mà ta đã nhìn thấy. Ví dụ, Đảng nhìn nhận rằng chưa nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tôi mong rằng từ sự nhìn nhận dũng cảm này, Đảng sẽ có những quyết sách thực hiện chiến lược phát triển kinh tế đã đề ra. Cái gì không hiệu quả, làm phương hại đến tiền của nhân dân, uy tín quốc gia thì nhất quyết điều chỉnh cho hợp lý hoặc dẹp bỏ.

Tiến sĩ LÊ VĂN IN, chuyên gia hành chính

Triệt đất sống của tham nhũng

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương khóa X nêu rõ phòng, chống tham nhũng chưa đạt được yêu cầu đề ra là ngăn chặn, đẩy lùi, khắc phục cơ bản tình trạng tham nhũng, lãng phí, gây bức xúc trong xã hội. Kiểm điểm này rõ ràng đã nhìn thẳng vào sự thật, phản ánh đúng thực trạng tham nhũng hiện nay.

Theo tôi, để triệt tham nhũng ngay từ gốc, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là phải phòng tham nhũng, không nên để nó xảy ra rồi mới chống chỗ nọ, gỡ chỗ kia. Ngoài ra, cần có quyết tâm chính trị rất cao từ đại hội cũng như sự góp sức, chung tay của toàn Đảng, toàn dân. Trong đó, giải pháp quan trọng nhất, đột phá nhất chính là phát huy tính công khai, minh bạch. Nếu cứ thực hiện công khai tài sản, thu nhập; minh bạch trong các dự án, cơ chế, chính sách, loại bỏ được cơ chế xin cho… thì chắc chắn tham nhũng không còn đất sống.

PGS-TS ĐẶNG NGỌC DINH, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng

NGHĨA NHÂN

 

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM