Hai vấn đề cấp thiết cho hội nhập

Theo dòng
(PL)- Năm 2016, với việc hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) và hàng loạt hiệp định thương mại tự do được ký sẽ mở ra cho Việt Nam vận hội mới để hội nhập và phát triển.

Khi hội nhập, cơ hội cho kinh tế Việt Nam rất nhiều, song thách thức đặt ra thì vô cùng lớn. Trong đó hệ thống luật pháp là một trong những thách thức đáng quan ngại. Vì vậy việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước ta về hội nhập là quan trọng và cấp thiết.

Để đáp ứng yêu cầu này, chúng ta cần lựa chọn những vấn đề gì đòi hỏi của thực tiễn về nhu cầu phát triển phục vụ cho hội nhập của Việt Nam để xây dựng và hoàn thiện luật. Một điều rất quan trọng phải được chú ý là luật phải được xây dựng ổn định.

Bên cạnh đó, việc xây dựng hoàn thiện luật cần phải minh bạch, phù hợp với quyền lợi chung và sự phát triển của xã hội, thúc đẩy sự phát triển chung, không vì quyền lợi cục bộ của một bộ, ngành hoặc một số ít người. Trên cơ sở này, pháp luật mới tạo được môi trường pháp lý bình đẳng cho các đối tượng bị điều chỉnh.

Một vấn đề nữa cần phải quyết liệt thực hiện là việc cải cách thủ tục hành chính.

Nguồn vốn đầu tư nước ngoài luôn có xu hướng sẽ chảy vào những khu vực, quốc gia hấp dẫn về đầu tư nước ngoài, mà một trong các yếu tố để đánh giá là thủ tục hành chính, các thủ tục pháp lý có liên quan đến hoạt động đầu tư. Nếu không cải cách các thủ tục hành chính liên quan đến kinh tế đối ngoại, hội nhập, Việt Nam sẽ bị mất điểm khi so sánh với môi trường đầu tư của các nền kinh tế khác.

Vì vậy đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục cải cách, bãi bỏ các giấy phép con không cần thiết, đơn giản hóa thủ tục gia nhập thị trường, đơn giản hóa và hợp lý hóa công tác thu thuế và thủ tục hải quan... Cần có cơ chế giám sát, kiểm tra để cán bộ, công chức không gây khó dễ cho doanh nghiệp để đòi hối lộ, do nhiều quy định của pháp luật chưa thống nhất còn nhiều bất cập, hạn chế tạo kẽ hở để công chức nhũng nhiễu… Vì nhu cầu hội nhập đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục cải cách thủ tục hành chính liên quan đến kinh tế đối ngoại và đảm bảo việc thực thi chúng một cách nghiêm minh.

Rõ ràng, hội nhập quốc tế đã trở thành một xu thế không thể đảo ngược đối với bất kỳ quốc gia nào, nếu không muốn bị gạt ra bên lề con đường phát triển. Với tinh thần đó, không còn cách nào khác chúng ta phải khẩn trương tự hoàn thiện mình để hội nhập một cách chủ động nhất. 

DIỆP VĂN SƠN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM