Đừng biến khen thưởng thành sự ban ơn!

Theo dòng thời sự

Đừng biến khen thưởng thành sự ban ơn!

(PL)- Thật đáng khâm phục là thành tích chống tham nhũng của hai lão nông Nguyễn Tiến Lãng và Nguyễn Công Uẩn! Mặc dù đã 80 tuổi, hai cụ vẫn vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức để chống lại sự gian dối và khuất tất trong việc làm hồ sơ giả để hưởng chính sách người có công.

Bản tin liên quan

Từ tố cáo của mình, các cụ đã giúp cơ quan chức năng phát hiện ra 2.745 hồ sơ giả và quyết định thu hồi 150 tỉ đồng, giảm chi phí cho ngân sách nhà nước mỗi năm 20 tỉ đồng.

Thành tích thì đã rõ. Nhưng việc khen thưởng cho hai cụ thì có vẻ vẫn chưa có gì rõ. Các cơ quan chức năng vẫn đang gửi công văn xin ý kiến nhau lòng vòng. Cơ quan này chờ ý kiến cơ quan khác. Mà ý kiến xin-cho ở đây thì lại không chịu một áp lực nào về thời hạn cả nên không biết các cụ sẽ còn phải chờ đến bao giờ.

Trong khi sự kiên trì của các cụ trong việc chống tham nhũng là rất đáng khâm phục thì sự kiên trì của các cơ quan nhà nước trong việc chờ ý kiến của nhau chỉ đáng phải băn khoăn.

Trước hết, đây là một quy trình giải quyết công việc quá nhiêu khê và kém chuyên nghiệp. Thậm chí hành vi của các cụ có phải là chống tham nhũng hay không đến nay vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên, không có sự tiếp tay của các bộ làm chính sách, làm sao hàng ngàn người có thể khai man để hưởng chế độ được. Các cán bộ này chắc chắn đã lạm dụng quyền lực trong việc xác nhận, phê duyệt, thậm chí còn hướng dẫn cho nhiều người cách làm thế nào để được hưởng chế độ. Một loạt cán bộ đã bị khởi tố nhờ sự đấu tranh của các cụ cho chúng ta thấy rất rõ điều này. Thế thì tại sao lại vẫn chưa rõ là hành vi của các cụ có phải là chống tham nhũng hay không?

Hai là cách xin ý kiến vô tận cho thấy không có cơ quan nào dám chịu trách nhiệm cả. Cứ xin ý kiến càng nhiều thì trách nhiệm sẽ được chia sẻ ra càng nhiều. Khi có sự cố xảy ra, cơ quan A có thể đổ lỗi cho cơ quan B; cơ quan B - cho cơ quan C. Kết quả là lần mãi không ra cơ quan nào là cơ quan sẽ phải chịu trách nhiệm.

Ba là chờ cho thật đủ ý kiến rồi mới hành động là cách làm việc không nóng mà cũng không lạnh đối với các vấn đề của người dân.

Các cụ Nguyễn Tiến Lãng, Nguyễn Công Uẩn đã đấu tranh chống tham nhũng là vì coi đó như là trách nhiệm của những công dân. Các cụ đã có thành tích xuất sắc trong công việc này. Khen thưởng các cụ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng. Đừng biến khen thưởng thành sự ban ơn ở đây!

TS NGUYỄN SĨ DŨNG

BÌNH LUẬN

ccb huỳnh dung

Qua việc nầy mới thấy được nghị quyết về chống tham nhũng đã được xuyên suốt từ TW xuống 👇 địa phương hay nghị quyết còn mắc kẹt ở TW thì TT CP cần vào cuộc để cho thông suốt thì từ đó mới làm cho việc chống tham nhũng trở thành sự thật

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM