Dân và đường sắt cao tốc

Theo dòng
Trao đổi với báo chí bên lề Đại hội Đảng lần thứ XI, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng phát biểu:

“Nói về đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, người dân rất đồng tình, không thấy dự án nào dân phản đối. Còn về dự án đường sắt cao tốc nói là dân phản đối thì cũng chưa hẳn. Chính phủ đang nghiên cứu, lập dự án, tìm kiếm đối tác. Khi dự án làm xong, khả thi, vào thời điểm thích hợp, Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét”. (Pháp Luật TP.HCM đưa tin, ngày 13-1)

Do nhiều nguyên nhân, trong đó có cả sự hạn chế trong việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân một cách khoa học và rộng rãi, cho đến nay, những phản hồi chính sách xã hội của dư luận thường khó được “cân đong đo đếm”, mà chỉ là cảm nhận chung chung. Ở nước ta hiện nay, thường xuyên có hiện tượng giới khoa học, trí thức, báo chí truyền thông phải vào cuộc, sau đấy người dân mới biết đến một dự án hoặc một quyết sách nào đó và bắt đầu quan tâm. Việc này không hẳn là do dân trí thấp hoặc dân thiếu trách nhiệm, mà rất có thể do họ thiếu thông tin, hoặc không có kênh nào để chuyển tải ý kiến. Chẳng hạn, “nói về đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, người dân rất đồng tình, không thấy dự án nào dân phản đối”, thì có thể họ đồng tình thật, mà cũng có khả năng là do họ không hiểu lắm về những vấn đề nặng tính kỹ thuật như “kết cấu hạ tầng giao thông”.

Vì vậy, nếu muốn đón nhận thông tin chính xác về đánh giá của dư luận, thiết nghĩ trước tiên phải dựa vào các kênh như báo chí truyền thông, phản biện từ giới trí thức, người làm khoa học… Nhưng quan trọng hơn cả là chúng ta cần sớm có cơ chế cho các hoạt động phản hồi chính sách để ghi nhận chính xác những luồng ý kiến từ người dân; đó cũng là một nguồn thông tin bổ ích và hiệu quả cho giới hoạch định.

BÌNH LUẬN

Bùi Minh Sơn (buiminhson@...com)

Nếu muốn biết dân đồng tình hay phản đối dự án làm đường sắt cao tốc chỉ cần trưng cầu dân ý thì rõ thôi. Không nên tranh luận mãi.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM