Thành lập Hội đồng Quy hoạch quốc gia

Thời sự
(PL)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1226/QĐ-TTg thành lập Hội đồng Quy hoạch Quốc gia. 

Theo trang web Chính phủ, Hội đồng Quy hoạch Quốc gia có nhiệm vụ tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Luật Quy hoạch liên quan đến quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời chỉ đạo quá trình tổ chức lập quy hoạch tổng thể quốc gia quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các nội dung vướng mắc, vượt thẩm quyền.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng là chủ tịch hội đồng. Phó chủ tịch hội đồng gồm các bộ trưởng Bộ KH&ĐT, Bộ TN&MT, Bộ Xây dựng. Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi các quy hoạch được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt.

 

TL

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM