Tháng 9, 10, 11-2018, TP.HCM thay đổi một loạt nhân sự

Thời sự

Tháng 9, 10, 11-2018, TP.HCM thay đổi một loạt nhân sự

(PLO)- Trong chín tháng đầu năm, UBND TP.HCM đã chuyển công tác 556 cán bộ, công chức, viên chức tại 19 sở, ngành và các quận, huyện. Trong đó có 12 người nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng...
BÌNH LUẬN

việt

Cần có cam kết các cán bộ này không giải quyết được các vấn đề nóng trong 2 năm thì phải từ chức.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM