Tạo điều kiện cho các nhà máy đốt rác phát điện ở TP.HCM

Thời sự
(PL)- Nhằm tạo điều kiện cho các nhà máy đốt rác phát điện tại các khu liên hợp xử lý chất thải của TP.HCM, UBND TP vừa chỉ đạo Sở TN&MT phối hợp với chủ đầu tư cung cấp thông tin liên quan đến các dự án nhà máy đốt rác phát điện cho Tổng Công ty Điện lực TP.

Bản tin liên quan

Từ đó, Tổng Công ty Điện lực TP tiến hành khảo sát, lập phương án đầu tư các trạm điện phục vụ đấu nối cho các dự án cũng như điều chỉnh quy hoạch điện lực tại khu vực.

Sở TN&MT cũng được giao phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn các nhà đầu tư thủ tục về giá bán điện, hồ sơ bổ sung quy hoạch phát triển nguồn điện sử dụng chất thải rắn quốc gia.

NGUYỄN CHÂU

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM