Tăng cường giáo dục về tình đoàn kết Việt-Lào

Thời sự
Tại trụ sở Trung ương Đảng chiều 14-7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Ủy viên Trung ương, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội đồng Khoa học xã hội Quốc gia Lào Kikeo Khaykhamphithoune.

Bản tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn, quan trọng trên tất cả lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã đạt được trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư tin tưởng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa.

Ông Kikeo Khaykhamphithoune đã báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một số nét khái quát về tình hình Lào gần đây, kết quả hợp tác giữa Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Hội đồng Khoa học xã hội Quốc gia Lào với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhân dân hai nước về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước.

(Theo TTXVN)

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM